Какво е интерактивен маркетинг?

Интерактивен маркетинг

Всички знаем, как протича традиционната онлайн реклама. Проектиране на рекламата, намиране и осигуряване на реално рекламно пространство, показване и очакване на съответните резултати. Този еднопосочен процес изпраща послание към клиентите, което те евентуално биха харесали или отхвърлили.

За много от компаниите този вид реклама вече не е толкова полезна и ефективна. В днешно време клиентите очакват да бъдат приветствани и уважавани участници в кампаниите на марката, от която пазаруват и харесват и биха били по-лоялни към нея, ако имат възможността да поддържат обратна връзка или постоянна комуникация.

Интерактивният маркетинг е индивидуална маркетингова практика, която се концентрира върху действията на отделните потенциални и бъдещи клиенти. Интерактивният маркетинг включва маркетингови инициативи, които се задействат от поведението и предпочитанията на клиентите и адекватна реакция на действията им в стремеж да отговори  на техните очаквания и изисквания.

За да могат търговците да реализират успешни интерактивни маркетингови усилия, те трябва да имат достъп до усъвършенствана технология, която предоставя пълни 360-градусови възгледи на клиентите.

Интерактивният маркетинг разчита на клиентите да изразят своите предпочитания, на базата на които търговците от своя страна да могат да изготвят най-подходящи маркетингови съобщения. За разлика от изходящия маркетинг в миналото, интерактивният маркетинг сега създава двупосочен диалог между бизнеса и клиентите му. Рекламата се превръща в динамичен процес, който следва клиентите, вместо да ги води. Всеки път, когато даден клиент е поканен да предостави обратна връзка, да изрази личните си впечатления и предпочитания или да предложи демографска информация, той предоставя информация, която маркетолозите могат да използват, за да формират и насочат по-конкретно своите рекламни усилия.

Интерактивният маркетинг може да бъде приложен под много форми, като може би най-често срещаната от тях е маркетингът в търсачките. Когато клиентът въведе заявка за търсене в търсачката, освен реалните резултати, му се появява и реклама, свързана с критериите за търсене. Например търсенето на даден продукт може да предизвика появата на реклами и за други подобни продукти от същата сфера.

В другия край на спектъра се намира официалният уеб сайт на компанията, който предлага повече бизнес възможности за ангажиране на своите клиенти. За разлика от телевизионната реклама, която е сравнително кратка и приключва бързо, уеб сайтовете позволяват на потребителите да се ангажират с марките, от които са заинтересовани, в съответствие с техния собствен темп и програма. Те могат да разглеждат нови предложения за продукти, да научат повече за историята на компанията, да имат информация за сделки и да участват във форуми, изразявайки мненията си.

Маркетингът по интерактивен метод има много предимства пред традиционния маркетинг. Първото и най-важно предимството е цената. Онлайн рекламата струва значително по-малко от телевизионните, печатните или радио рекламите и в чести случаи е много по-ефективна. За предпочитане е  постигането на едни и същи резултати при намалени разходи.

Онлайн дейностите също оставят след себе си огромно количество информация за клиентите. Демографските им данни и личните им предпочитания се разкриват чрез поведението им в онлайн пространството, което позволява на компаниите да проследяват и съхраняват тези данни, за да ги използват в своите бъдещи маркетингови стратегии. Колкото по-добре маркетингът отговаря на непосредствените желания и нужди на клиента, толкова по-вероятно е той да реализира продажби.

Интерактивният маркетинг предоставя възможности на клиентите да подпомогнат развитието на любимите си продукти и брандове. Колкото повече те говорят и обсъждат дадена компания в онлайн форуми, социални мрежи, имейли или видеоклипове, толкова повече техните мнения и идеи биват отчитани от компанията. Фирмата може да използва тази информация, за да подобри своята продукция или да разработи нови продукти, като по този начин ще повиши чувството на уважение и доверието в клиента и ще увеличи потенциалните си продажби.

Къде се прилага интерактивния маркетинг?

Интерактивният маркетинг бързо се превърна в една от най-често срещаните форми за реклама. Дори най-малките фирми могат да поддържат опростени уебсайтове или блогове, с помощта на които да имат своето онлайн присъствие в интернет и възможност за развитие.

По-големите компании, особено тези с повече средства и възможности, инвестирани в електронна търговия, ще бъдат най-заинтересовани от интерактивния маркетинг. Те имат по-големи възможности за изграждане на модерни уебсайтове, привлекателни динамични реклами, филмови видеоклипове или рекламни банери.

Най-добрите практики за интерактивна маркетингова стратегия

 • Мултимедия –  Използвайте различни видове снимки, текстове, видео, игри.
 • Персонализация –  Направете изживяването от рекламата да бъде възможно най-уникално за всеки потребител.
 • Включване –  Зачитайте поверителността и личните данни на клиента, като се свържете с него и поискате разрешение.
 • Направете привлекателна оферта –  Използвайте таргетиращите способности на онлайн рекламата, за да предложите на клиентите ваши специални оферти.
 • Разкажете история –  Мултимедийните инструменти могат да се използват за разказване на история, която ще спомогне да се засили имиджът на марката в съзнанието на потребителите.
 • Направете го завладяващо –  Колкото по-дълбоко клиентът се ангажира с рекламата, толкова по-вероятно е да закупи продукта. Използвайте онлайн инструменти, за да направите маркетинговите съобщения възможно най-завладяващи и ангажиращи.
 • Използваемост –  Онлайн рекламите трябва да бъдат интуитивни и удобни за потребителя.
 • Ефективна възвръщаемост на инвестициите –  Използвайте всеки инструмент, за който е доказано, че осигурява висока възвръщаемост на инвестицията.
 • Промяна на марката –  Планирайте и улеснете възможностите на потребителите да обсъдят и променят имиджа на марката.
 • Интернет споделяне –  Направете маркетинговите съобщения лесни за споделяне и предаване в мрежата.
 • Двупосочно взаимодействие – Инициативите за двупосочно взаимодействие са в основата на интерактивния маркетинг, защото дават на потребителите средство за активно участие. Например интерактивни инструменти като викторини, калкулатори, клониране на съдържание, игри и интерактивни видеоклипове осигуряват по-мощно изживяване.

Предизвикателства и трудности

Едно от препятствията пред търговците, които използват интерактивен маркетинг, е липсата на достъп до всички клиентски данни. Без наличието на индивидуализирана информация за клиентите, търговците не могат да получат пълна представа за техните мнения, желания и предпочтания. Всъщност интерактивният маркетинг е изключително трудно начинание за организации, които нямат осигурена платформа за потребителски опит, която обединява данните от всеки наличен източник.

Други по-важни предизвикателства и трудности на интерактивния маркетинг са привличане на вниманието на по-голяма аудитория, превръщане на зрителите във водещи, по-конкретно ориентирани маркетинговите усилия към клиентите, увеличаване на обхвата на съдържанието и постигане на автоматизация на маркетинга.

Предимства на интерактивния маркетинг

Използването на метод за интерактивен маркетинг има значителни предимства, особено сега, когато потребителите очакват от компаниите да надхвърлят очакванията им. С интерактивния маркетинг организациите увеличават шансовете си да отговорят на нуждите на клиентите, защото те вече проявяват интерес към продукта и търговците имат способността да реагират на техните действия. Интерактивният маркетинг намалява риска и увеличава продажбите, защото се корени в поведението и желанията на клиентите. Персонализацията, свързана с интерактивния маркетинг, води до повече реализации и по-високи приходи. Като цяло интерактивният маркетинг може да стимулира продажбите, повишава удовлетвореността на клиентите, намалява маркетинговите разходи и отваря вратата към автоматизирана маркетингова реклама.

Напишете коментар

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *