Категория: Маркетинг

Какво е интерактивен маркетинг?

Всички знаем, как протича традиционната онлайн реклама. Проектиране на рекламата, намиране и осигуряване на реално рекламно пространство, показване и очакване на съответните резултати. Този еднопосочен процес изпраща послание към клиентите, което те евентуално биха харесали или отхвърлили. За много от компаниите този вид реклама вече не е толкова полезна и ефективна. В днешно време клиентите очакват да бъдат приветствани и уважавани участници в кампаниите на марката, от която пазаруват и харесват и биха били по-лоялни към нея, ако имат възможността да поддържат обратна връзка или постоянна комуникация. Интерактивният маркетинг е индивидуална маркетингова практика, която се концентрира върху действията на отделните потенциални и бъдещи клиенти. Интерактивният маркетинг включва маркетингови инициативи, които се задействат от поведението и предпочитанията на клиентите и адекватна реакция на действията им в стремеж да отговори  на техните очаквания и изисквания.

Научи повече