Статии за интерактивен маркетинг

Прочетете интересни и полезни блог статии за интерактивен маркетинг.

Какво е интерактивен маркетинг?

В днешно време клиентите очакват да бъдат приветствани и уважавани участници в кампаниите на марката, от която пазаруват и харесват и биха били по-лоялни към нея, ако имат възможността да поддържат обратна връзка или постоянна комуникация. Интерактивният маркетинг е индивидуална маркетингова практика, която се концентрира върху действията на отделните потенциални и бъдещи клиенти…

Прочети още